جهت ثبت سفارش و دریافت مشاوره های مورد نیاز با ما در ارتباط باشید

پشتیبانی و خدمات

تعهد به مشتری و مسئولیت پذیری نسبت به پروژه های انجام شده باور بنیادین مجموعه گاپی دُر میباشد . در همین راستا واحد خدمات پس از فروش را برای به کار گیری نیروهای آزموده و مجرب که تحت آموزش و به روز رسانی مستمر می باشند، از روزهای نخست فعالیت مان پایه ریزی نموده ایم.

افزایش رضایتمندی مشتریان ارمغان عملکرد درست و بهینه این واحد در سالیان اخیر بوده است. بازدیدهای دوره ای بنا به تقویم زمان بندی شده (طبق توافق و قرارداد منعقد شده بین کارفرما و مجموعه گاپی در)برای هر یک از پروژه های انجام گرفته از شرح وظایف این واحد می باشد و این مهم اطمینان خاطری دو چندان برای کارفرمایانی که مجموعه گاپی در را انتخاب نموده اند به همراه داشته است.